NL International Business BV

NL International Business BV is opgericht om ondernemers met internationale ambities op commerciële basis te ondersteunen met de uitwerking en implementatie van hun internationalisatie strategie. De Stichting NL International Business is oprichter van NL International Business BV en 100% aandeelhouder daarvan.

NL International Business BV ondersteunt ondernemers met name op het gebied van digitalisering van hun handelsbevorderende activiteiten. Hierbij moet worden gedacht aan het effectief deelnemen aan digitale missies of beurzen, het aansluiten op internationale (handels) Platforms, effectief en efficiënt gebruik van CRM applicaties en bijbehorende communicatie tools, etc.

NL International Business BV beschikt hiertoe over een ervaren team specialisten dat in wisselende samenstelling, afhankelijk van de klantvraag, tegen marktconforme tarieven wordt ingezet.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

NL International Business BV
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Nederland
+317 (0) 349 02 20
office@nlinbusiness.com
www.acc.nlib.nlib.totalservices.io/bv

BTW 861905672B01
KVK 81048947
Bank NL41ABNA0890064741
Algemene voorwaarden NL International Business BV
Privacy statement NL International Business BV