Ready to Export Project kick-off in Hanoi

Meer over dit event

Ready to Export (http://www.readytoexport.org) là chương trình nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong một chương trình toàn diện kéo dài 9 tháng. Chương trình bao gồm 3 thành phần: đào tạo, cố vấn và kết nối vào mạng lưới thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan Việt Nam (DBAV). Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Hà Lan và dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực sau đây: 1) Nông nghiệp, 2) Trồng trọt và 3) Sản xuất có thể tham gia chương trình hoàn toàn miễn phí.

Ban tổ chức sẽ thực hiện 5 Hội nghị khai mạc dự án Ready to Export tại Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội & HCM.

More information https://www.readytoexport.org

Ready to Export Project kick-off in Hanoi

  • Datum 30 maart 2022
  • Tijd 05:45 - 08:00
  • Locatie Hanoi
Organisatie
  • Dutch Business Association In Vietnam (DBAV)