rapport Gepubliceerd op 10 september 2020

Life Sciences & Health sector - Internationale sector plannen post Corona

Het coronavirus heeft een enorme impact op de Life Sciences & Health (LSH) sector. Voor de LSH sector geldt in het bijzonder dat zij in de frontlinie staat van de behandeling en bestrijding van het virus. Consultaties onder de TFHC achterban in Nederland medio april - mei 2020 hebben aangetoond dat de gehele sector wordt getroffen in haar reguliere internationale activiteiten. Het overgrote deel van het MKB werd aanzienlijk getroffen in hun (internationale) verdienmodel. Daarnaast ontwikkelde en/of levert een gedeelte gratis of kostendekkend oplossingen voor Covid-19 in Nederland en soms daarbuiten.

In Nederland en grote delen van Europa komt de Coronapandemie onder controle en worden deels maatregelen versoepelt. Daarmee is het moment aangebroken om een eerste analyse te maken van de impact van Corona op handelsbevorderende activiteiten voor de LSH sector in het najaar 2020 en 2021. Wat is momenteel de behoefte bij de achterban in Nederland én stakeholders in de doellanden? Hoe gaan we om met reeds geplande activiteiten? Welke nieuwe (type) activiteiten zijn gewenst en haalbaar? En welke inhoud, vorm, financiering past daarbij?

Gegeven de beschikbare tijd en budget voor deze opdracht ligt de focus op de Europese markten België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze (buur)landen genieten een brede interesse vanuit de Nederlandse LSH sector, vormen traditioneel belangrijke (bewezen) afzetmarkten, en zijn prioriteitslanden binnen de nieuwe Health~Holland Strategie Internationaal (operationele lancering voorzien voor 14 & 16 juli 2020). De inzichten die worden opgedaan in de gekozen Europese landen kunnen als voorbeeld dienen voor andere (ver weg) landen.

Meer weten? Klik dan op download rapport onderaan deze pagina. 

Internationale sector plannen post Corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang.Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financiële impact van de crisis zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken laten uitvoeren per sector om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier.