rapport Gepubliceerd op 10 september 2020

Nederlandse Windsector - Internationale sector plannen post Corona

Gezien het stilvallen van alle exportactiviteiten in de windsector sinds maart 2020 en de onvoorspelbare voortgang van geplande events later dit jaar, is een dergelijk onderzoek zeer nuttig om te kunnen anticiperen op een andere manier van werken. Daarbij is het zaak om nader te onderzoeken of én welke impact COVID-19, ook wel corona genoemd, heeft op de specifieke markt en als ook om alternatieve marktbenaderingstrategieën en -tools te ontwikkelen die ingezet kunnen worden in “het nieuwe normaal”. Bovendien is het nuttig te onderzoeken in hoeverre corona impact heeft op de strategische keuzes gerelateerd aan internationale ambities van bedrijven en de mate van bereidheid om middelen in te zetten voor deelname aan exportactiviteiten in de nabije toekomst.

Voor de sector, met de exportcommissie en de samenwerkende brancheverenigingen in de voorhoede, is dit onderzoek de leidraad om binnen afzienbare tijd nieuwe initiatieven te implementeren waarmee we post-corona in ieder geval de focus behouden op de juiste activiteiten en landen. De bevindingen uit dit onderzoek zijn daarvoor de basis en zullen, samen met de exportcommissie, verwerkt worden in een herziene exportagenda 2020/2021 die optimaal aansluit bij de wensen van de sector.

Download het rapport voor de windsector middels het downloadbutton onderaan deze pagina. 

Internationale sector plannen post Corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang.Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financiële impact van de crisis zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken laten uitvoeren per sector om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier.