Persbericht - Digitale ondersteuning aan Nederlandse ondernemers in coronatijd

‘Nederlandse mkb-bedrijven, start-ups & scale-ups in de Verenigde Staten online helpen om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken en tegelijkertijd te bouwen aan een innovatieve toekomst in Californië.’ Met dat doel zijn NLinBusiness en Holland in the Valley –een initiatief van het Nederlandse consulaat in San Francisco- een partnership aangegaan. Zo ontstaat de eerste digitale business hub waar ondernemers alles vinden wat ze nodig hebben om te bouwen aan een flitsende start in hét wereldwijde centrum van technologische innovatie.

‘Nederlandse mkb-bedrijven, start-ups & scale-ups in de Verenigde Staten online helpen om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken en tegelijkertijd te bouwen aan een innovatieve toekomst in Californië.’ Met dat doel zijn NLinBusiness en Holland in the Valley –een initiatief van het Nederlandse consulaat in San Francisco- een partnership aangegaan. Zo ontstaat de eerste digitale business hub waar ondernemers alles vinden wat ze nodig hebben om te bouwen aan een flitsende start in hét wereldwijde centrum van technologische innovatie.

Met het Holland in the Valley netwerk slaan het Consulaat-Generaal en NLinBusiness een brug tussen bedrijfsleven en talent in Nederland en Silicon Valley. Diensten aan het bedrijfsleven worden vanwege de coronacrisis volledig online aangeboden via het zogeheten eConsulate San Francisco. Zo zijn diensten als matchmaking, mentoring en virtuele handelsmissies allemaal digitaal toegankelijk gemaakt. De NL Business Hub formule van NLinBusiness richt zich in deze samenwerking met name op community management om de ontwikkeling van online diensten voor ondernemers te versnellen.

Ondersteuning van talent

Doel van het partnership is tweeledig: Nederlandse startups sneller en duurzamer laten groeien in de ‘tech capital of the world’ en tevens ondernemend talent ontwikkelen. Corporate en academische partners als Silicon Valley Bank, Shell en Palo Alto Networks hebben zich net als de Nederlandse universiteiten via VSNU eerder aangesloten bij Holland in the Valley. Startups krijgen mentoring van geslaagde Nederlanders in the Valley, studenten gaan op stage bij grote techbedrijven, en onder de noemer NL Growth Labs krijgen scale-ups een op maat gemaakt incubator programma en profiteren van het curriculum van de bijbehorende Digital Founders Academy. De doelstellingen van NLinBusiness om wereldwijd hubs op te zetten sluit hier haarfijn op aan.

Versterken netwerk

Tijdens de coronacrisis zal de aandacht van Holland in the Valley en NLinBusiness vooral uitgaan naar het ondersteunen van de bestaande business community, het virtueel uitbouwen van dit netwerk, en digitale oplossingen bieden voor het organiseren van evenementen en missies. Daarna biedt het partnership de mogelijkheid om het Nederlands MKB, start-ups & scale-ups actief te ondersteunen in hun behoeften voor match making of soft landing in Silicon Valley. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar succesvolle sectoren in Californië zoals: agritech, tuinbouw, sport, water management, circular economy en smart mobility. De eerste virtuele missies naar Californië worden in juni verwacht.

Quotes:

Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

“2.5 miljoen Nederlandse banen zijn afhankelijk van handel met het buitenland. We moeten deze internationale bedrijven ondersteunen, zodat zij straks weer net zo succesvol zaken kunnen doen. Deze samenwerking van NLinBusiness, Holland in the Valley en het Consulaat in San Francisco is een goed voorbeeld van hoe bedrijfsleven en overheid de handen ineen slaan in deze moeilijke tijd. De NL Business HUB brengt Nederlandse en Amerikaanse innovatie en expertise samen: nu nog digitaal met virtuele handelsmissies en online matchmaking, straks weer in levende lijve. Zodat we ook nu blijven werken aan duurzame groei en welvaart.”

Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

“Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang. Zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Daarom ben ik blij met de versterking van ons Holland in the Valley-netwerk. Samen met NLinBusiness helpen ze onze Nederlandse groeibriljanten om ondanks alle ellende toch zaken te blijven doen en de veelbelovende Amerikaanse markt te laten zien wat ze in huis hebben.”

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW:

“Vanuit NLinBusiness werken we in veertig kansrijke wereldsteden samen met heel veel partners aan dit soort publiek-private samenwerkingen. Doel is altijd te zorgen dat Nederlandse ondernemers ter plaatse goed worden ondersteund en snel uit de startblokken kunnen. Ik ben het team van Holland in the Valley en de consul-generaal  zeer erkentelijk voor al hun steun en medewerking in Silicon Valley. Hiervan worden zowel wij als de Amerikanen wijzer met duurzame groei en nieuwe banen. Het is mooi te zien hoe we dat nu ook op digitale wijze doen in deze ongekende coronacrisis.” 

Edo Offerhaus, General Manager NLinBusiness:

“De NL Business Hub San Francisco is een belangrijke nieuwe ‘hub’ in één van onze Cities of Opportunity. San Francisco biedt volop mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers en het Holland in the Valley consortium helpt om deze beter te benutten. Wij herkennen in Holland in the Valley de energie en ambitie die NLinBusiness ook heeft als het gaat om het ondersteunen van Nederlandse ondernemers in het buitenland. We zijn verheugd dat wij hier met onze kennis en kunde op het gebied van business community management en digitale platformen een bijdrage aan kunnen leveren.”

Gerbert Kunst, Consul Generaal in San Francisco:

“Ik ben trots dat NLinBusiness een van de partners van Holland in the Valley wordt. Ondernemers hebben enorm veel last van de economische gevolgen van de coronacrisis, en dat is een bedreiging voor werkgelegenheid en welvaart. Juist nu moeten we onze dienstverlening slim uitbouwen om hen er straks weer bovenop te helpen. Net als in ons eConsulaat doen we dat nu digitaal, en met een vernieuwende aanpak. Het Holland in the Valley programma koppelt de innovatieve mindset van Nederland en onze oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen aan Silicon Valley, waar innovatie en ondernemerschap hand in hand gaan. Kortom, dit is de juiste plek voor NLinBusiness.”

Gerben Kunst, Consul Generaal in San Francisco en Edo Offerhaus, directeur NLinBusiness

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie over NLinBusiness en Holland in the Valley kunt u contact opnemen met:  

 

Over NLinBusiness

NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Waarbij intensief wordt samengewerkt met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, de brancheverenigingen FME, evofenedex en Koninklijke Metaalunie. Plus belangenorganisaties, topsectoren, kennisinstituten en het Nederlandse bedrijfsleven. 

NLinBusiness biedt hulp aan Nederlandse ondernemers om hun exportreis te laten slagen. Wereldwijd zijn veertig grootstedelijke regio’s door NLinBusiness geïdentificeerd met grote kansen en mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers. NLinBusiness verzamelt alle relevante informatie om weloverwogen zaken in het buitenland te doen en houdt deze continu up-to-date. Van beurzen en events, tips en tricks tot de juiste zakenpartners. 

Over Holland in the Valley

Het Holland in the Valley netwerk slaat een brug tussen Nederland en Silicon Valley. Het faciliteert de samenwerking tussen de Nederlandse overheid, toonaangevende Nederlandse bedrijven, studenten, en het innovatieve ecosysteem in Silicon Valley. Doormiddel van mentoring, bootcamps, stages en kennisoverdracht wil Holland in the Valley Nederlands ondernemend talent ontwikkelen en tevens Nederlandse startups sneller en duurzamer laten groeien in Silicon Valley. Ondermeer Silicon Valley Bank, Shell, Arcadis, Palo Alto Networks en de VSNU zijn partners. Holland in the Valley is een initiatief van het Nederlandse Consulaat in San Francisco dat momenteel digitaal werkt via het NL eConsulate San Francisco.